Genel

Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Personel Alınacak

Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Personel Alınacak

Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Personel Alınacak

Okunma: 1943

25 Ocak 2017 20:47
-A

+A

SAKARYA/KAYNARCA İLÇESİ SYD VAKFI’NA SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIM İLANI

SAKARYA/KAYNARCA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ UNVANLI 1 (Bir) PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEKTİR.
SAKARYA/Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca KPSS sınavına giren, 2015 veya 2016 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS P3 puan türünden 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 (Bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

                                                     İŞ İÇİN ARANAN NİTELİKLER
İşin Süresi: Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)
Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.
5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Alınması Düşünülen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilgili esaslarda belirtilen Ek(VIII) ‘deki İş Tanımında Belirtildiği üzere; Örgün eğitim veren Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından; Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, İletişim Bölümü ile Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmak.
7- 2015 veya 2016 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
8- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
9- Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.
 
ÖZEL ŞARTLAR
B-ÖZEL ŞARTLAR
Alınması Düşünülen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilgili esaslarda belirtilen Ek(VIII) ‘deki İş Tanımında Belirtildiği üzere; Örgün eğitim veren Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından; Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, İletişim Bölümü ile Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmak.
2015 veya 2016 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
Windows ve Microsoft Office Programlarına hakim, iyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak, (Personel Alma Komisyonu adayın Bilgisayar kullanımını test edecektir.)
İşin Süresi; Belirsiz Sürelidir(2 Ay Deneme Süreli). Deneme süresinde yetersiz görülen personelin sözleşme hakkı fesih edilecektir.
Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
Adayın Vakfın bulunduğu İlçe Sınırları içerisinde, ilan tarihinden önce en az 6 ay ikamet etmiş olması gerekmektedir. İlçe sınırları dışından başvuru kabul edilmeyecektir. Aday işe alınması halinde İlçe’de ikamet etmek zorundadır.
En az B Sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak(Personel Alma Komisyonu tarafından test sürüşü ile yeterlilik durumu değerlendirilecektir).
 
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Özgeçmiş (İmzalı ve Fotoğraflı)
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
4- KPSS sınav sonuç belgesi aslı ve fotokopisi.
5- 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi ile askerlikten muaf ve askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.
7- Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair heyet raporu (Mülakatı geçen adaydan istenecektir.)
8- Almış olduğu Eğitim, Kurs ve Sertifikaları gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
9- Yurt dışındaki Üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesinin aslı ve fotokopisi.
10- Varsa iş deneyim belgeleri.
Not: Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri Vakıf Başkanlığımızca tasdik edilerek alınacak, asılları başvuru sahiplerine teslim edilecektir.
 
SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular, yeni personel alımı ile ilgili olarak  24.01.2017 - 02.02.2017 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx  adresinden online olarak alınacak ve sistem tarafından KPSS P3 puan kontrolleri yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar ile bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Mülakata çağrılacaklardan istenilen evraklar en geç 08.02.2017 günü mesai bitimine kadar vakfa teslim edilmiş olacaktır. Sözlü Sınav için mülakata çağrılan adayların, Kurumumuz tarafından aranan belgeleri incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Sözlü Sınav; Vakıf Başkanı ve 4 (Dört) Vakıf Mütevelli Heyeti üyesinden oluşan Mülakat Komisyonu tarafından, 15.02.2017 tarihi saat 14:00’te gerçekleştirilecektir.
4- Başvurular arasından işe alınacak personel sayısının 5 katı kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup mülakata alım sürecinde kişiler KPSS puan sırasına göre sıralanıp, en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi mülakatta değerlendirilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
5- Yapılan mülakatın sonucunda, işe alınması uygun görülen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet toplantısında görüşülerek uygun görülmesi sonucu, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden değerlendirilmek ve onay verilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne internet üzerinden bildirilecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca, 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kurul kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onay vermesi durumunda işe başlatılacaktır.
7- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.
8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
Not: İlçemiz Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına personel alım işlemlerine yapılacak olan müracaatlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx  veya www.kaynarca.gov.tr  web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Yeni personel alımı için müracaatlar internet üzerinden yapılacağı için Vakfımıza yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İLANEN DUYURULUR 24.01.2017

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

 • Genel
 • Türkiye
 • Öne Çıkan Firmalar
 • Ekonomi
 • Teknoloji
 • Duyurular
 • Kaynarcaspor
 • Kaynarca Emlak
 • siyaset
 • Cenaze

ANKET

Kaynarca Doğasıyla,Havasıyla Sizce Güzel Bir Yer mi ?

 • * Evet : 706 Oy (%19)

 • * Hayır : 673 Oy (%19)

 • * Fena Değil : 1011 Oy (%28)

 • * Daha Güzel Olabilir : 1234 Oy (%34)

Sayfalar

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku